MSC Cruises PreContractuele informatie

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. MSC CRUISES (“MSC” is/zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Onderneming MSC beschikt/beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 

 
 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. MSC heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien. Wanneer diensten door de insolventie van Stichting Garantiefonds Reisgelden niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen.

 

Richtlijn (EU) 2015/2302 , als omgezet in het nationale recht

 


AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE MSC CRUISES PRE-CONTRACTUELE INFORMATIE VANWEGE COVID- 19 NOODGEVALLEN.DEZE ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE BOEKINGEN MET AFVAARTEN VANAF 1 AUGUSTUS 2020 EN / OF ELKE LATERE DATUM TOT NADERE AANKONDIGING VOOR CRUISES DIE 1 AUGUSTUS 2020 EN / OF ELKE LATERE DATUM ZIJN TOT AANVULLENDE KENNISGEVING.

Vanwege de noodsituatie Covid 19 wordt de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen die van kracht zijn tijdens de cruise, vanaf het vertrek tot aan het ontschepen, zorgvuldig te lezen, te erkennen en te accepteren:

Bij inscheping

- Passagiers worden uitgenodigd om een mondkapje te dragen en een ontsmettingsgel mee te nemen op weg van huis naar het schip.
- Elke passagier die in de boeking wordt genoemd, ontvangt bij het cruise-ticket een gezondheidsvragenlijst die binnen 6 uur voor inscheping moet worden ingevuld, ondertekend en overhandigd aan de medische staf in de cruiseterminal.
- 72 uur voor het inschepen moeten passagiers, die vanuit "hoog risico landen" reizen op basis van richtlijnen van het European Centre for Disease Prevention and Control, een COVID-19 RT-PCR-test doen. Testresultaten zijn vereist bij inscheping. Als het testresultaat positief is, wordt de passagier aan boord geweigerd op basis van veiligheid.
-Passagiers dienen aan te komen in de cruiseterminal volgens het tijdschema dat op hun cruiseticket staat aangegeven om de risico's van massabijeenkomsten te verkleinen.
-Elke passagier zal, voordat hij aan boord van het schip gaat en bij elke inscheping na een excursie, een temperatuurcontrole ondergaan. Bij een temperatuur hoger dan 37,5 graden / 99,5 F ° wordt inscheping uit veiligheidsoverwegingen geweigerd. Passagiers kunnen worden onderworpen aan verdere tests en medische evaluatie om toestemming te krijgen om aan boord te gaan. Indien de medische staf oordeelt dat de passagier niet geschikt is om te reizen, wordt de passagier geweigerd aan boord te gaan en krijgt hij assistentie aan wal.
 

Tijdens de cruise

- Passagiers worden onderworpen aan dagelijkse temperatuurcontroles en / of andere gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zoals passend geacht door de vervoerder, de scheepsarts of de kapitein.
- Tijdens de cruise zijn medische controles voor COVID-19-gerelateerde symptomen gratis beschikbaar.
- Passagiers dienen zich te houden aan de door de vervoerder voorgeschreven maatregelen om de "Social Distancing" tussen passagiers - en ook tussen passagiers en bemanning - in alle openbare ruimtes te implementeren in overeenstemming met de richtlijnen van de autoriteiten.
- Wanneer handhaving van "Social Distancing" niet mogelijk is, dienen passagiers een mondkapje te dragen.
- Alle entertainment-activiteiten zullen worden georganiseerd volgens specifieke protocollen die aan boord moeten worden gevolgd, inclusief maar niet beperkt tot, reiniging en desinfectie van de materialen, limitatie van het aantal deelnemers, sociale afstand en het dragen van een mondkapje waar nodig.
- Met als doel de gezondheid van passagiers te beschermen, het risico op infectie aan wal te verminderen en ervoor te zorgen dat elk aspect van de beleving van de passagier tijdens een excursie volledig in overeenstemming is met de normen voor gezondheid en hygiëne aan boord en mag men alleen het schip verlaten wanneer deze is aangemeerd in een haven, indien men deelneemt aan een excursie georganiseerd door MSC Cruises.De vervoerder behoudt zich het recht voor om aan boord geen passagiers toe te laten die op eigen gelegenheid van boord zijn gegaan.
 

Verzekering

Het is vereist voor elke passagier om een verzekering hebben die geldig is vanaf het moment dat de pakketreis is bevestigd tot het einde van de pakketreis, die dekking biedt aan Covid 19-gerelateerde risico's zoals annulering van de pakketreis, repatriëringskosten, quarantaine, medische hulp en- kosten en ziekenhuisopname.