HANDVEST VOOR GRONDRECHTEN VAN CRUISEPASSAGIERS

Handvest voor grondrechten van cruisepassagiers

Leden van de Cruise Lines International Association zetten alles in het werk voor het comfort en de zorg van alle passagiers op zeecruises over de hele wereld. Om aan dit streven te voldoen, hebben Leden ermee ingestemd de volgende passagiersrechten in te voeren:

Ontscheping

Het recht om aan land te gaan vanaf een aangemeerd schip als essentiële voorzieningen, zoals voedsel, water, badkamerfaciliteiten en toegang tot medische zorg niet op adequate wijze aan boord geboden kunnen worden, alleen onderhevig aan de Master´s zorg voor veiligheid en beveiliging van de passagiers en de douane- en immigratievereisten van de haven. 

Restitutie

Het recht op volledige restitutie van een reis die geannuleerd is vanwege mechanische mankementen of een gedeeltelijk restitutie voor reizen die eerder zijn geëindigd wegens deze mankementen. 

Medische Assistentie

Het recht op beschikbaarheid van fulltime medische verzorging in noodgevallen aan boord van schepen die verder varen dan rivieren en kustwateren, voor zover nodig is totdat medische verzorging aan wal beschikbaar is. 

Bijgewerkte Vaarroutes

Het recht op tijdige informatievoorziening met betrekking tot aanpassingen van de vaarroute van het schip in het geval van mechanische mankementen of een noodgeval, alsmede tijdige informatie van de status van de inspanningen die worden verricht om de mechanische mankementen te verhelpen. 

Noodprocedures

Het recht op een bemanning die goed opgeleid is in nood- en evacuatieprocedures. 

Noodaggregaat

Het recht op een noodaggregaat in geval van stroomuitval. 

Vervoer

Het recht op vervoer naar de betreffende haven van aankomst of de woonplaats van de passagier in geval de cruise vroegtijdig wordt beëindigd in geval van mechanische mankementen. 

Overnachting

Het recht op overnachting als men in een niet-geplande haven van boord moet en moet overnachten als een cruise vroegtijdig wordt beëindigd vanwege mechanische mankementen. 

Gratis Telefoonnummer

Het recht dat er op elke website van de cruiserederij een gratis telefoonnummer wordt vermeld dat gebruikt kan worden voor vragen en informatie met betrekking tot aspecten van inschepingsprocedures.** 


**Indien beschikbaar en haalbaar voor alle landen binnen een regio die toegang heeft tot de website.

Handvest van Grondrechten

Het recht op publicatie van dit Handvest van grondrechten van Cruisepassagiers gepubliceerd op de website van elke cruiserederij.