Milieu

We zetten ons volledig in om ons steentje bij te dragen aan het aanpakken van de klimaatverandering en het bevorderen van de biodiversiteit in de oceanen. We zijn vastbesloten om onze overgang te versnellen naar een broeikasgasuitstoot van een netto nuluitstoot van onze maritieme activiteiten in 2050. We werken nauw samen met toonaangevende technologiebedrijven, scheepswerven en brandstofleveranciers om de grenzen van het mogelijke te verleggen.

Vermindering van de koolstofintensiteit

We liggen op schema om de doelstelling van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) te halen om de koolstofintensiteit met 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2008, nog voor de mijlpaal van 2030 is bereikt. In 2023 hebben we al een vermindering van 37,8% bereikt. Aangezien het koolstofvrij maken van maritieme activiteiten een van onze belangrijkste prioriteiten is, is ons doel om tegen 2050 een broeikasgasuitstoot van netto nul te bereiken voor onze vloot.

Vermindering van de koolstofintensiteit

MSC World Europa | MSC Cruises

Verbetering van de kwaliteit van scheepsemissies

Veel duurzaamheidsmaatregelen zijn in feite gewoon zakelijk verstandig omdat ze niet alleen onze ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook de kosten verlagen. Energie-efficiëntie is daar een duidelijk voorbeeld van, met LED-verlichting en warmteterugwinningssystemen die een dubbele impact hebben. Aangroeiwerende verf vermindert de weerstand en lagere snelheden en optimalisatie van de trim maken de reis comfortabeler en verminderen het brandstofverbruik.
Digitalisering is de sleutel tot succes, we monitoren continu duizenden ruwe gegevenspunten over de positie, snelheid, weersomstandigheden, motorbelasting, stroommeters, brandstofverbruik, koppelmeters en alle andere apparatuur aan boord die kan worden aangesloten op een centrale gegevensverzamelaar, waardoor continue analyse en aanpassingen aan boord mogelijk zijn om de efficiëntie te maximaliseren. 

Verbetering van de kwaliteit van scheepsemissies

Improving operational efficiency, Sustainability | MSC Cruises

Minimaliseren van lokale vervuiling

We zijn te gast in alle havens die we aandoen en streven ernaar om onze impact op lokale gemeenschappen en hun omgeving te minimaliseren, met name op het gebied van luchtemissies.

 

Uitstoot in de lucht verminderen: Aansluiting op walstroom stelt ons in staat om de motoren van onze schepen uit te zetten en verbinding te maken met het lokale elektriciteitsnet om onze systemen aan boord te laten werken. Omdat de elektriciteit via een speciaal ontworpen transformator in het dok naar het schip wordt geleid, voorkomt dit proces de uitstoot van onze aan boord motoren en verbetert het de lokale luchtkwaliteit en vermindert het de geluids- en trillingsniveaus, wat zowel het milieu als de omliggende gemeenschappen ten goede komt. Overal waar we betrokken zijn bij de bouw en financiering van nieuwe terminals, zorgen we ervoor dat het ontwerp rekening houdt met de walstroomvereisten - actuele voorbeelden hiervan zijn de nieuwe terminalontwikkelingen in Barcelona en Miami.

 

Zoet water creëren: Elke dag gebruiken onze schepen ontziltingstechnologieën zoals omgekeerde osmose om enorme hoeveelheden zeewater om te zetten in schoon drinkwater. Onze modernste schepen kunnen op één dag tot drie miljoen liter zoet water produceren. In 2023 werd 87,2% van al het verbruikte zoetwater (7,4 miljoen kubieke meter) aan boord van onze schepen geproduceerd voor gebruik als drinkwater en om te koken, schoon te maken en in de was te doen. Aangezien veel van de havens die we aandoen perioden van waterschaarste kunnen doormaken, is ons doel om de hoeveelheid water die we van de wal halen te minimaliseren door het aandeel water dat aan boord wordt geproduceerd te blijven vergroten.

Behandeling van ons afvalwater: Op al onze schepen zijn afvalwaterzuiveringssystemen geïnstalleerd en het behandelde afvalwater wordt geloosd in overeenstemming met strenge internationale voorschriften. Veertien schepen hebben geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen en vier daarvan voldoen aan de allerhoogste lozingsnormen, bekend als de 'Baltic Standard', waardoor ze water kunnen behandelen en lozen in de meest kwetsbare gebieden waarin we actief zijn.

 

Ballastwater behandelen: Om te voorkomen dat verontreinigende stoffen van de ene oceaan naar de andere worden getransporteerd en mogelijk een bedreiging vormen voor lokale ecosystemen, hebben al onze schepen een ballastwaterbehandelingssysteem met filtratie en UV-behandeling. Onze vloot voldoet nog steeds aan alle vereisten van het Ballastwaterverdrag van 2004.

Minimaliseren van lokale vervuiling

Minimising local pollutants, Sustainability | MSC Cruises

De biodiversiteit van onze oceanen beschermen

Het beschermen van de gezondheid en biodiversiteit van de zee is cruciaal en we zetten ons in voor het behoud van mariene en kusthabitats. In 2023 hebben we dit op een aantal manieren laten zien.

 

Ocean Cay Hope Spot: In juli werd Ocean Cay MSC Marine Reserve officieel benoemd tot 'Hope Spot' door Mission Blue, de non-profitorganisatie die de bescherming van mariene ecosystemen promoot. Ocean Cay sluit zich aan bij Mission Blue's wereldwijde netwerk van 154 Hope Spots, plaatsen die worden erkend als cruciaal voor de gezondheid van de oceanen.

 

Brugofficier Walvis- en dolfijntraining: In 2023 werkte MSC Cruises samen met ORCA, een liefdadigheidsinstelling voor het behoud van de zee, aan een uitgebreid programma voor dekofficieren om de kans op aanvaringen met walvissen, dolfijnen en bruinvissen in oceanen over de hele wereld te verkleinen. Tegen het einde van 2023 waren 226 officieren van MSC Cruises getraind en alle nieuwkomers doorlopen de cursus tijdens hun inwerkperiode. 

DNA-bemonstering en -analyse: We kondigden een innovatieve samenwerking aan met NatureMetrics, de baanbrekende natuurintelligentie- en milieu-DNA-specialisten. Drie schepen verzamelden eDNA-monsters uit zeewater terwijl ze opereerden in internationale wateren in de Noord-Atlantische Oceaan.

 

De biodiversiteit van onze oceanen beschermen

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

DUURZAAMHEIDSRAPPORTEN

Blader door onze Duurzaamheidsrapporten en ontdek onze doelen en acties.