WELKOM IN DE TOEKOMST VAN CRUISEN

Carbon emissions reduction icon
UITSTOOT VERMINDEREN
Onze nieuwe schepen worden aangedraven door Liquefied Naural Gas (LNG), de schoonste scheepsbrandstof die momenteel op grote schaal beschikbaar is, waardoor de CO2-uitstoot tot 25% daalt, zwaveloxiden en fijne deeltjes vrijwel geheel verdwijnen en stifstofoxiden tot 85% worden gereduceerd.
Advanced water management icon
WATER IS KOSTBAAR
Meer dan 80% van ons zoetwater wordt aan boord geproduceerd uit ontzilt zeewater - tot 3 miljoen liter per schip per dag! Geavanceerde afvalwaterbehandelingssystemen zuiveren al het verbuikte water.
Underwater radiated noise control
MINDER GELUID
Onze nieuwste geluidsarme propellers en innovatieve rompontwerpen verminderen de impact op het zeeleven en verhogen het comfort voor gasten en bemanning.
Energy efficiency icon
ENERGIE-EFFICIËNTIE
Slimme verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen en duurzame LED-verlichting hebben ertoe bijgedragen dat het wagenpark sinds 2008 34% koolstofarmer is geworden.
Waste management recycling icon
AFVAL NIET VERSPILD
Wij beperken het afval tot een minimum en scheiden papier, aluminium, glas, plastic en ander recyclebaar materiaal voor levering aan gespecialiseerde havenrecyclingfaciliteiten.
Sustainable excursions icon
ECOLOGISCH VERANTWOORDE EXCURSIES
Wij bieden een grote verscheidenheid aan excursies die weinig impact hebben op het milieu, zoals onze Save a Turtle Tour in Cozumel.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN CRUISEN ERUIT?

The Future of Cruising | MSC Cruises Play

Kan cruisen meer milieuverantwoord zijn?

Bij MSC Cruises geloven we dat het kan. Van de introductie van de schoonste scheepsbrandstof op onze nieuwste schepen tot onze ultramoderne waterzuiveringsinstallaties, wij stellen milieuverantwoordelijkheid centraal bij alles wat we doen. Om de zee die we thuis noemen te behouden en het cruisen voorgoed te veranderen.

Onze nieuwe cruiseschepen verleggen de grenzen van wat mogelijk is op zee. Van schonere technologieën tot innovatieve restaurantconcepten, onze groeiende vloot is een verklaring van ons betrokkenheid bij de toekomst van deze planeet.

Ontdek de toekomst van cruisen met MSC Cruises.

NETTO NUL-EMISSIES TEGEN 2050 - STAPPENPLAN

Wij beseffen dat er altijd meer kan worden gedaan en wij dagen onszelf voortdurend uit om het beter te doen. Daarom zijn wij vastbesloten om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, waarbij een algemeen evenwicht wordt bereikt tussen de uitgestoten broeikasgassen en de broeikasgassen die uit de atmosfeer worden gehaald of vermeden door de productie van hernieuwbare brandstoffen. Om dit doel te bereiken, zullen wij verschillende maatregelen nemen, zoals de overschakeling op hernieuwbare brandstoffen, de invoering van energie-efficiënte technologieën en de optimalisering van operationele praktijken. Zo kan de productie en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen op een aantal manieren de totale levenscyclusemissies aanzienlijk verminderen in vergelijking met die van fossiele brandstoffen. Een voorbeeld is het voorkomen van emissies van landbouw- en gemeentelijk afval dat in plaats daarvan kan worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, of zelfs door koolstof op te vangen voor gebruik in synthetische brandstoffen.
42336_03_nld_brand_campaign_timeline_1920x465

Bent u klaar om de toekomst van cruisen te ontdekken?