Nieuws

NIEUWE VERSCHERPTE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ALLE GASTEN EN BEMANNING

25-2-2020

UPDATE REISADVIES: 25 februari 2020


We hebben onze preventieve gezondheidsmaatregelen bijgewerkt voor alle gasten en alle bemanningsleden die op reis zijn, met een van onze cruises. De nieuwe voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om de gezondheid en het welzijn van iedereen aan boord van al onze schepen te waarborgen.


Dit zijn aanvullende maatregelen ten opzichte van de maatregelen die we op 24 januari hebben genomen in het licht van de uitbraak van COVID-19 (coronavirus) die in China is ontstaan.


We willen u verzekeren dat de gezondheid en veiligheid van iedereen op onze schepen onze topprioriteit is en we kunnen bevestigen dat er geen gevallen van coronavirus aan boord van onze schepen zijn.


Nl_Health_Flyer_25022020


Gasten die aan een cruise beginnen, worden verzocht rekening te houden met het volgende:


Strenge controle/screening preboarding:


• MSC Cruises is gestart met het uitvoeren van preboarding screening door het gebruik van thermische camera's om personen uit te sluiten die mogelijk risico lopen, en gasten met tekenen of symptomen van ziekte zoals koorts (≥38 ° C / 100,4 ° F), koude rillingen, hoesten of ademhalingsmoeilijkheden zullen tevens toegang tot het schip worden geweigerd. Deze regel is ook van toepassing op hun reisgenoten; 


Het schip vrij houden van ziektes en virussen:


• Tijdens de cruise en in de aanmeerhavens, worden gasten en bemanningsleden die in- en ontschepen regelmatig gecontroleerd door thermische camera's op koortssymptomen;

• Bovendien is en blijft er een verhoogde deep-sanitation op elk schip in onze gehele vloot. Er is een voortdurende desinfectie van openbare ruimtes, met name vaak aangeraakte gedeeltes zoals leuningen, liftknoppen, deurknoppen en receptiebalies, en mensen worden er voortdurend aan herinnerd om grondig hun handen te wassen met zeep en handdesinfecterende middelen op basis van alcohol te gebruiken.


Iedereen die uit risicovolle gebieden komen worden geweigerd tijdens inscheping:


• Iedereen die de afgelopen 14 dagen voorafgaand aan de cruise naar, vanuit of via China, Hong Kong of Macau heeft gereisd of heeft bezocht of een tussenlanding heeft gemaakt binnen deze gebieden, zal toegang tot het schip worden geweigerd. Dezelfde regels zijn ook van toepassing op hun reisgenoten; 

• Evenzo wordt iedereen die in de afgelopen 14 dagen in of vanuit een van de volgende steden in Midden-Noord-Italië woont of heeft gereisd, de toegang geweigerd: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano en Vò. Dit zijn de gemeenten die onderworpen zijn aan quarantainemaatregelen van de Italiaanse gezondheidsautoriteiten.

• Iedereen die binnen 14 dagen voor het inschepen nauw contact heeft gehad met, of heeft geholpen met het zorgen voor, iemand die verdacht wordt van of gediagnosticeerd is met het coronavirus, of die momenteel onderworpen is aan gezondheidsmonitoring voor mogelijke blootstelling aan het nieuwe coronavirus, zal toegang tot het schip worden geweigerd;


Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw reisagent of met ons reserveringen afdeling 023-7111510. 

 
Download hier ons infographic voor meer informatie over de volledige screeningprocedure.


***********************************UPDATE REISADVIES: 14 FEBRUARI 2020 

  

Om de veiligheid en gezondheid van onze passagiers en bemanning aan boord te bewaken, heeft MSC Cruises vanwege de uitbraak van het coronavirus in China een aantal voorzorgsmaatregelen genomen die vanaf 24 januari gelden voor de gehele vloot. Deze aanvullende maatregelen zijn, ondanks het feit dat er geen gevallen bekend zijn, toch genomen om de gezondheid en het welzijn van onze gasten en bemanningsleden zeker te stellen. 

  

Gasten die binnenkort op cruise gaan wordt verzocht om rekening te houden met de volgende reisbeperkingen: 

Iedereen die in de afgelopen dertig dagen door of vanaf China, Hongkong of Macau heeft gereisd of op luchthavens zijn geweest of daar zijn overgestapt in de betreffende gebieden, zal de toegang tot het schip geweigerd worden. Dezelfde regels zijn van toepassing op medereizigers (ouder, partner, kind, broer, zus of andere reisgenoot) waar deze passagier een hut mee heeft gedeeld;

Passagiers die tekenen of symptomen vertonen als koorts (≥38 C°), koortsverschijnselen, rillingen, hoest of ademhalingsmoeilijkheden wordt de toegang tot onze schepen ontzegd.  Dezelfde regels gelden voor de reisgenoten van deze passagier;

Iedereen die in de 14 dagen voorafgaand aan de inscheping in nauw contact heeft gestaan met of gezorgd heeft voor een persoon die verdacht wordt van of gediagnosticeerd is met het coronavirus of die nog onder controle van een arts staat in verband met een mogelijke besmetting van het coronavirus, zal de toegang tot onze schepen ontzegd worden;

MSC Cruises zet deze screening van passagiers voorafgaand aan de inscheping voort, om zo de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen correct uit te voeren.

Passagiers met een Chinees paspoort die in de voorgaande 30 dagen niet vanuit of door China, Hongkong of Macau hebben gereisd en die in goede gezondheid verkeren, hebben toegang tot het schip. Wel is het zo dat de autoriteiten in enkele landen, houders van een Chinees paspoort tijdelijk niet toestaan om te reizen op hun grondgebied. Op de publicatiedatum van deze tekst is het houders van een Chinees paspoort niet toegestaan om te reizen in: Singapore, havens in Maleisië en in Thailand. Houd u er rekening mee dat de regeringen van deze of andere landen hun beleid nog kunnen wijzigen;

  

  

Gasten die onder een van bovengenoemde categorieën vallen wordt gevraagd contact op te nemen met hun reisagent of met MSC Cruises op het telefoonnummer dat bovenaan deze pagina staat. 

  

Sinds de uitbraak van het coronavirus in China, houdt MSC Cruises de volksgezondheid en de omstandigheden met betrekking tot de veiligheid nauwlettend in de gaten van elke regio die de schepen aandoen. Het bedrijf heeft advies ingewonnen bij lokale gezondheidsinstanties en volgt de aanbevelingen op die gegeven werden. ***********************************31/01/2020


Geachte inschepende gast, houd er rekening mee dat als u in de 30 dagen voorafgaand aan uw inschepingsdatum op het vasteland van China, Hongkong of Macau heeft gereisd of het vasteland heeft bezocht, of koorts (≥38 C°/100,4 F°) of ziektesymptomen heeft, wij u helaas niet aan boord van ons schip kunnen toelaten. Dit is een voorzorgsmaatregel die wij hebben genomen om onze gasten en bemanning te beschermen in verband met de coronavirussituatie ***********************************Binnen MSC Cruises is reeds sinds 24 januari een aantal maatregelen van kracht. Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus, komt hier een aantal aanvullende voorzorgsmaatregelen bij omwille van de volksgezondheid. Hoewel er geen gevallen bekend zijn van de aanwezigheid van het coronavirus aan boord van de schepen van MSC Cruises, achtte MSC Cruises het toch noodzakelijk om het pakket maatregelen verder uit te breiden om de gezondheid en het welzijn van gasten en bemanningsleden te kunnen waarborgen.


Gasten van alle nationaliteiten wordt gevraagd om een pre-boardingvragenlijst in te vullen. MSC Cruises wil hiermee voorkomen dat er mensen aan boord van zijn schepen komen die de afgelopen dertig dagen door of vanuit het vasteland van China hebben gereisd. Iedereen die de afgelopen dertig dagen op het vasteland van China is geweest wordt de toegang tot het schip ontzeg

Alle gasten en bemanningsleden worden voor het inschepen verplicht gescand met een non-touch warmtebeeldcamera. Dit gebeurt bij elke cruise die het bedrijf waar ook ter wereld uitvoert en personen die tekenen of symptomen vertonen, zoals koorts (≥38 C°/100.4 F°) of koortsverschijnselen, rillingen, hoestbuien of ademhalingsproblemen, wordt de toegang tot het schip ontzegd; 

Ieder schip van de gehele vloot wordt nog grondiger gereinigd; 

Mocht een gast aan boord van het schip alsnog symptomen vertonen nadat het schip vertrokken is, dan wordt deze geïsoleerd in zijn of haar hut. Hetzelfde geldt voor mensen waarmee deze gast in aanraking is geweest, zoals de mensen die in dezelfde hut verblijven, meereizende familieleden of vrienden, evenals bemanningsleden die deze gast of gasten kan hebben bediend. 


Deze maatregelen volgen op alle bepalingen die sinds vorige week van kracht zijn. Gasten en bemanningsleden die vorige week vanuit het vasteland van China zijn gekomen werden reeds bij inscheping op symptomen gescreend. Ook werd hun gevraagd om elk symptoom van een mogelijke ziekte te melden aan het medisch centrum. 


Sinds de uitbraak van het coronavirus in China, houdt MSC Cruises de volksgezondheid en de omstandigheden met betrekking tot de veiligheid nauwlettend in de gaten van elke regio die de schepen aandoen. Het bedrijf heeft advies ingewonnen bij lokale gezondheidsinstanties en volgt de aanbevelingen op die gegeven werden.