Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden introductie

Gebruikersvoorwaarden introductie
Gebruikersvoorwaarden introductie

Het gebruik van deze website en de informatie is toegestaan, met de voorafgaande aanvaarding van de huidige voorwaarden voor het gebruik, de Privacy verklaring en de verdere aanwijzingen en impliceert impliciete kennis en acceptatie.
 
Gebruikers die niet akkoord gaan met deze voorwaarden of niet instemmen met de voorwaarden die hieronder staan beschreven is de toegang tot de site niet toegestaan, of het recht op het gebruik van de informatie en/of diensten die zijn opgenomen in het gelijk. Het is daarom raadzaam om dit document te printen en een kopie te bewaren.
 
MSC Cruises behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden gedeeltelijk of volledig te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om dit vooraf te vermelden. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf publicatie op de website. De gebruiker is verplicht om zich regelmatig op de hoogte te stellen van de huidige voorwaarden en is zich ervan bewust dat het gebruik van de site naar aanleiding van die wijzigingen, overeenkomstig is.

NUTTIGE INFORMATIE