Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden
Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.
 
DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW PAKKETREIS. U BENT AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN, DUS LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR.
 
Alle Pakketreizen die in de brochure van de Reisorganisator en/of op de Officiële Website (https://www.msccruises.nl/nl-nl/Algemene-Boekingsvoorwaarden.aspx) vermeld staan, worden te koop aangeboden door MSC Cruises The Netherlands B.V., hierna genoemd de “Reisorganisator”. 
 
Deze Algemene boekingsvoorwaarden zijn (tevens) van toepassing op de Pakketreizen van MSC Cruises S.A., die bij MSC Cruises The Netherlands B.V. worden geboekt. 
 
In de Boekingsvoorwaarden hebben de volgende definities de hieronder beschreven betekenis:
 
Boeking”: de door de Reiziger genomen stappen om een Reisovereenkomst met de Reisorganisator aan te gaan. 
 
Boekingsvoorwaarden”: deze Algemene boekingsvoorwaarden en de informatie die is opgenomen in de desbetreffende brochure van de Reisorganisator, op de Officiële Website en/of andere gegevens die (mede) de uitdrukkelijke voorwaarden van de Reisovereenkomst met de Reisorganisator vormen.
 
Vervoerder”: de rechtspersoon die de verplichting op zich heeft genomen om de Reiziger van de ene plaats naar de andere te brengen, zoals aangegeven op het cruiseticket, het vliegticket of een ander ticket dat uitgegeven is voor enig ander vervoer dat van toepassing is (zoals wegtransport) en op zulke documenten als “vervoerder” aangeduid wordt. 
 
Reisorganisator”: MSC Cruises The Netherlands B.V., gevestigd te (2132 NG) Hoofddorp aan de Kruisweg 825-A, Nederland, die Pakketreizen organiseert en verkoopt of te koop aanbiedt, rechtstreeks of via een Reisagent.
 
Vervoersvoorwaarden”: de voorwaarden op grond waarvan de Vervoerder vervoer door de lucht, over land of over zee verzorgt. De Vervoersvoorwaarden kunnen verwijzen naar de bepalingen van de wet van het land van de Vervoerder en/of internationale verdragen die de aansprakelijkheid van de Vervoerder kunnen beperken of uitsluiten. Exemplaren van de Vervoersvoorwaarden van een Vervoerder zijn op verzoek beschikbaar voor Reizigers. Zie voor de vervoersvoorwaarden ook de hyperlink: “https://www.msccruises.nl/nl-nl/Algemene-Boekingsvoorwaarden.aspx”. 
 
Reisovereenkomst”: de tussen de Reisorganisator en de Reiziger gesloten overeenkomst met betrekking tot de Pakketreis, die blijkt uit de uitgifte van de boekingsbevestiging en door de Reisorganisator of haar Reisagent aan de Reiziger verstuurd is. 
 
Cruise”: het zeevervoer en verblijf aan boord van een schip van MSC Cruises S.A. (zoals omschreven in de desbetreffende brochure van de Reisorganisator, op de Officiële Website of in andere documentatie die voor of namens de Reisorganisator vervaardigd is) en die die - indien deze niet zijn gekocht met pre- of post-cruisearrangementen - op zichzelf gezamenlijk als een Pakketreis beschouwd kunnen worden.
 
Gehandicapte Reiziger” of “Reiziger met verminderde mobiliteit”: elke Reiziger die bij gebruik van vervoer minder mobiel is als gevolg van een lichamelijke (zintuiglijke of motorische, permanente of tijdelijke) handicap, intellectuele (verstandelijke) of psychosociale handicap of beperking of enige andere handicap of beperking als gevolg van leeftijd en wiens situatie passende aandacht en aanpassing aan zijn specifieke behoeften vergt voor de diensten die voor alle Reizigers beschikbaar zijn.
 
Overmacht”: elke onvoorzienbare en onvoorspelbare gebeurtenis buiten de macht van de Vervoerder of de Reisorganisator, waaronder begrepen: natuurrampen (zoals overstromingen, aardbevingen, storm, orkanen of andere natuurrampen), oorlog, invasies, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog verklaard is), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht of verbeurdverklaring, terreurdaden, oproer, burgerlijke ongeregeldheden, arbeidsconflicten, nucleaire rampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico’s, nationalisatie, overheidssancties, blokkades, embargo’s, arbeidsgeschillen, staking, uitsluiting, onderbreking of storing van de elektriciteit of telefoondiensten en/of onvoorziene technische problemen met vervoer, waaronder begrepen wijzigingen wegens veranderingen in het reisschema of annulering of wijziging van vluchten, gesloten of overbelaste luchthavens of havens.
 
Grand Tour”: de combinatie van twee of meer Cruises samengesteld door de Reisorganisator en te koop aangeboden als één enkele Pakketreis. Voor alle relevante doeleinden dient de Grand Tour altijd te worden beschouwd als één enkele en ondeelbare Pakketreis. Alle voorwaarden bij, en verwijzingen naar, een Cruise en/of Pakketreis zijn tevens van toepassing op een Grand Tour, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar prijzen zijn verwijzingen naar de totaalprijs die voor de Grand Tour betaald is. 
 
Pakketreis”: de Cruise, al dan niet in combinatie met één of meerdere vluchten en/of pre- en/of post-cruisearrangementen voor accommodatie. excursies aan wal, alsmede pendeldiensten, die geen deel uitmaken van de all-in-prijs van de Pakketreis zijn daarbij uitdrukkelijk niet inbegrepen en maken van de Pakketreis geen onderdeel uit. 
 
Officiële Website”: de met elkaar verbonden webpagina’s, documenten en hyperlinks vallend onder het internetdomein: (https://www.msccruises.nl/).
 
Reiziger”: iedere persoon, waaronder begrepen minderjarigen, die vermeld staat op de boekingsbevestiging, op de factuur of op een door de Reisorganisator uitgegeven ticket. 

“Reisagent”: de persoon die, of het (reis)bureau dat, de door de Reisorganisator samengestelde of aangeboden Pakketreizen zelfstandig of namens de Reisorganisator verkoopt of te koop aanbiedt. 
 
Excursie aan wal”: elke excursie, uitstap of activiteit aan wal die geen deel uitmaakt van de all-in-prijs van de Pakketreis en die door de Reisorganisator aan boord van haar schepen te koop aangeboden wordt.
 
World Cruise”: de wereldreis die door de Reisorganisator georganiseerd en te koop aangeboden wordt als één Pakketreis. Voor alle relevante doeleinden dient een World Cruise altijd te worden beschouwd als één enkele en ondeelbare Pakketreis. Alle voorwaarden bij en verwijzingen naar een Cruise en/of Pakketreis zijn tevens van toepassing op een World Cruise, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar prijzen zijn verwijzingen naar de totaalprijs die voor de World Cruise betaald is. 
 
"Gecombineerde Tour" betekent de combinatie van twee of meer Cruises die door het bedrijf worden georganiseerd en te koop worden aangeboden als één Pakketreis. Voor alle relevante doeleinden zal de gecombineerde tour altijd worden beschouwd als een enkele en ondeelbaar Pakketreis. Alle voorwaarden bij en verwijzingen naar een Cruise- en / of Pakketreis zijn tevens van toepassing op een gecombineerde tour, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar prijzen zijn verwijzingen naar de totaalprijs die voor de gecombineerde tour betaald is.

Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.