Sustainability | MSC Cruises

DUURZAAM MILIEUBELEID

MSC Cruises komt voort uit een lange lijn van kapiteins en reders die met hun zeemanschap hun aandeel hebben geleverd aan de geschiedenis van de zeevaart. Onze familie is actief in de zeevaart sinds 1675 en is nooit gestopt met zich verder te ontwikkelen. 
  
De zee en de oceaan hebben altijd de basis gevormd van MSC Cruises en dus voelen wij ons verantwoordelijk voor het behoud en de bescherming ervan. Niet alleen de omgeving waarin wij werkzaam zijn, ook onze gasten en medewerkers liggen ons na aan het hart, evenals de steden die wij aandoen en de gemeenschappen waarmee wij in aanraking komen.
 
Kom meer te weten over MSC Grandiosa: een van de meest milieuvriendelijke schepen op zee.

UITSTOOT VAN LUCHT MET BETERE LUCHTKWALITEIT

 

MSC Cruises investeert enorm in de verbetering van de luchtkwaliteit. Als deel van een brede aanpak legt MSC de uitstoot van zwaveldioxide en andere stoffen in de havens en andere werkgebieden aan banden en blijft het bedrijf zijn prestaties verbeteren. MSC Cruises investeert enorm in de verbetering van de luchtkwaliteit. Als deel van een brede aanpak legt MSC de uitstoot van zwaveldioxide en andere stoffen in de havens en andere werkgebieden aan banden en blijft het bedrijf zijn prestaties verbeteren.  
 
De hybride EGCS zuiveringsinstallaties kunnen als open-loop of als gesloten lussysteem functioneren waarmee de uitstoot verder wordt teruggedrongen dan met het gebruik van brandstof met een laag zwavelgehalte om aan de eisen te voldoen.  

Als MSC zich niet van EGCS bedient, wordt er brandstof met een ultralaag zwavelgehalte gebruikt in alle Europese havens en tijdens het varen in kwetsbare gebieden.  

Tegenwoordig zijn 11 van de 17 schepen van MSC Cruises uitgerust met een EGCS-systeem dat de uitstoot van zwaveldioxide met 97% terugdringt, wat 74% vertegenwoordigt van het aantal bedden. 

Tegen het eind van 2023: 100 procent van de MSC schepen van MSC is uitgerust met EGCS-systemen. 

 

MSC Grandiosa is ook ons eerste schip dat over een systeem voor Selectieve Katalytische Reductie (SCR) beschikt, dat helpt om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) via een geavanceerd uitlaatgascirculatiesysteem terug te dringen en dit om te zetten in de onschuldige componenten stikstof en water.

Improving Air Quality | MSC Cruises

 • Wat is een EGCS-syteem?
  EGCS staat voor Exhaust Gas Cleaning System en zegt wat het doet: uitlaatgassen zuiveren. Het haalt actief deeltjes weg uit de uitlaat van machines. Het systeem bestaat uit verschillende componenten, waarvan het belangrijkste onderdeel werkt als een soort netwerk van douches dat de gassen als het ware ‘wast’ en 97% van de zwaveldioxide en een groot deel van andere deeltjes eruit haalt. De nieuwste schepen MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Seaside en MSC Meraviglia zijn allemaal voorzien van dit systeem. 
 • Wat is een Selective Catalytic Reduction System (SCR)?
  Stikstofoxide afkomstig van de machines wordt door een katalysator geleid met hoge dichtheid en gemaakt van edelmetaal. Wanneer de gassen de katalysator binnenkomen, reageren de stikstofmoleculen met het metaal, waardoor zij afgebroken worden in omgezet in de ongevaarlijke stoffen water en stikstof. Deze water- en stikstofmoleculen worden via de uitlaat afgevoerd. Wat er dus aan de andere kant uitkomt is een veel schonere uitstoot met 80% minder stikstofoxide.
 • Walaansluiting
  Om de emissies in de haven te reduceren, is onze laatste klasse van schepen  voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op het lokale energienetwerk via walaansluiting. Havenautoriteiten over de hele wereld buigen zich meer en meer over deze mogelijkheid, wat voor ons het idee bevestigt dat deze technologie een goed middel zou kunnen zijn om de uitstoot in en om havengebieden te reduceren. De schepen die bij ons in gebruik zijn genomen sinds 2017 zijn allemaal reeds voorzien van walaansluiting. Wij zijn ook bereid om onze andere schepen alsnog van de nodige walaansluiting te voorzien, wanneer deze technologie algemeen gebruikt gaat worden.
daylighting, MSC Cruises,Ship

ENERGIE-EFFICIËNTIE EN GEAVANCEERD DESIGN VAN DE SCHEPEN

Van de eerste lijn die de tekenaar zet bij het ontwerpen van een nieuw schip tot de laatste lamp die ingedraaid wordt, is energie-efficiëntie het eerste waar wij bij MSC aan denken.
Wij beschikken over een van de modernste vloten van cruiseschepen op zee en hebben zes verschillende klassen van schepen ontworpen en ontwikkeld. Elke klasse bereikt steeds een hoger niveau dan de voorgaande scheepsklasse. 
 
Wanneer wij een nieuw schip bouwen, wordt dat geen kopie van reeds bestaande modellen. Bij elke nieuwe scheepsklasse nemen wij het ontwerp van het schip helemaal onder de loep om dit zo energiezuinig mogelijk te maken. Wij herzien de algehele structuur van het schip, de indeling van de dekken, de gewichtsverdeling, ook van de romp, het roer en de ronding van de boeg om het schip optimale hydrodynamische en aerodynamische eigenschappen te geven en zo het efficiënt gebruik van brandstof en energie te bevorderen. 


De MSC Meraviglia vervoert 20% meer gasten aan boord dan de schepen in onze Fantasia-klasse en verbruikt evenveel energie als die schepen.
Advanced ship design | MSC Cruises

ENERGIEBESPARENDE TECHNOLOGIE AAN BOORD

 • Reisplanner software
  Een optimale route betekent ook een lager energieverbruik. Speciale software helpt ons om onze routes, de vaartijd en de tijd dat we aangemeerd liggen zo efficiënt mogelijk te plannen. 
 • Trim optimalisatie
  De stabilisatie (of ‘trim’) van het schip moet steeds worden bijgesteld. Onze schepen beschikken over een softwareprogramma waarmee continu de stabilisatie van het schip kan worden bepaald en geoptimaliseerd. De scheepsofficieren maken gebruik van deze technologie om door middel van de ligging van het schip in het water de weerstand, en daarmee het energieverbruik, te beperken en de prestaties van het schip te verbeteren. 
 • Aangroeiwerende verf
  Zeeschelpen, algen en zeeorganismen gedijen goed op de romp van een schip. Hierdoor ontstaat weerstand, wat een remmende werking heeft die het energieverbruik verhoogt. Door verf te gebruiken voor de romp die deze aangroei weert, blijft het schip beter gestroomlijnd. Er zit geen giftig Tributylin (TBT) in, omdat we dit soort substanties zo ver van de oceaan willen houden.
 • Energiezuinige apparaten
  Bij een zo laag mogelijke CO2-uitstoot gaat het niet alleen om het grote gebaar; alledaags gebruik van elektriciteit telt ook mee. Wij gebruiken daarom energiezuinige apparaten als koelkasten, warmwaterboilers, afwasmachines, wasmachines en –drogers om het verbruik laag te houden. 
 • Energiebesparende LED-verlichting
  Onze schepen gebruiken uitsluitend energiezuinige LED- en fluorescentieverlichting met dezelfde lichtopbrengst als andere lampen, maar wel met een lager wattage. 
   
 • Smart Heating, ventilatie en airconditioningsysteem (HVAC)
  Het ontwerp van de HVAC-systemen aan boord van onze schepen brengt het energieverbruik omlaag. Warme en koele lucht worden op uitgekiende wijze verspreid; warmte wordt onttrokken aan warme plaatsen op het schip en naar plekken gebracht die deze warmte goed kunnen gebruiken.
factory, MSC Cruises,Ship

Waterbesparing

Zoetwater is niet eindeloos beschikbaar, vandaar dat onze filosofie is dat water spaarzaam en op efficiënte wijze gebruikt moet worden. MSC doet er daarom alles aan om het watergebruik te beperken, van waterbesparende technologieën tot campagnes aan boord van de schepen om mensen bewust met water om te laten gaan, MSC neemt het voortouw als het gaat om waterbesparing.  
  
In principe nemen wij geen water in dat bestemd is voor de haven en de omringende gemeenten; bijna al het drinkwater dat aan boord gebruikt wordt, produceren wij zelf. 
De hele MSC-vloot beschikt over waterzuiveringsinstallaties. Op de nieuwste schepen is de standaard waterzuiveringstechnologie er één die de hoogste prestaties levert, de oudere schepen werden in een recent verleden verbeterd met moderne en efficiënte systemen die de waterproductie verhogen.
 
De hutten zijn allemaal voor zien van een vacuümtoilet systeem dat zeer weinig spoelwater verbruikt. 

 

Wij produceren duizenden liters drinkwater per dag dat wij winnen uit zeewater. Onze grootste schepen hebben een productiecapaciteit van meer dan 2 miljoen liter drinkwater per dag. Dit duurzaamheidsbeleid is een essentieel onderdeel van onze filosofie over water en zee.

 

Water preservation | MSC Cruises

Van afvalwater tot zuivere lozingen

Grauw afval- en rioolwater verlaat het schip nooit zonder naar behoren te zijn behandeld en gezuiverd. Al het water dat het schip verlaat ondergaat eerst een uitvoerig zuiveringsproces. 
 
In 2008, toen onze Fantasia-klasse werd gelanceerd, zijn wij begonnen onze schepen te voorzien van AWT-systemen (Advanced Wastewater Treatment), geavanceerde zuiveringssystemen van afvalwater. Een AWT-systeem zuivert water tot het een zeer hoge kwaliteit bereikt, door verschillende waterstromen te mengen en de grotere delen eruit te filteren. Het water dat er aan de andere kant weer uitkomt, wordt verder behandeld via fijne filtratie en andere behandelingsprocessen, waardoor het water dat geloosd wordt, voldoet aan hogere kwaliteitseisen dan die gehanteerd worden in menige stad ter wereld.
Via onze AWTS)-systemen (Aerated Wastewater Treatment Systems), worden gevaarlijke en verontreinigende bestanddelen weggefilterd en via een oxidatieproces opgenomen door bacteriën. Om het leven in zee te beschermen wordt het resterende, gezuiverde water gedesinfecteerd door UV-stralen, nooit met chloor. Aan de hand van sleutelwaarden wordt beoordeeld of de concentratie van bacteriën gunstig is, voordat het in zee geloosd wordt. 
  
Door dit proces is het afvalwater dat wij lozen van een kwaliteit die dicht bij die van kraanwater ligt. 
 
Het vaste residu dat overblijft wordt uit de circulatie gehaald, gedroogd, gecompacteerd en geperst tot hoogwaardige pellets, die weer gebruikt kunnen worden aan boord als brandstof voor bepaalde doeleinden. Afhankelijk van de route die gevaren wordt, kan het ook zijn dat de gedroogde biomassa aan land wordt afgegeven, waar het gebruikt kan worden voor de opwekking van energie. 
  
Ander vloeibaar afval dat schadelijk kan zijn voor het milieu, zoals keukenolie, water met een olielaag, smeerolie van machines en schoonmaakmiddelen wordt nooit geloosd in zee, maar altijd aan land afgezet

Ons Advanced Wastewater Treatment Systems reinigt water tot bijna kraanwater kwaliteit.

From Wastewater to High-Quality Water Discharges | MSC Cruises

Het maritieme leven beschermen door behandeling van ballastwater

Om het ecosysteem in de zee waarop het schip vaart te beschermen, zijn onze schepen uitgerust met een zuiveringssysteem van het ballastwater dat voldoet aan de eisen die gesteld worden door het internationale bestuursorgaan voor het beleid inzake ballastwater, de IMO (International Maritime Organization). Dit systeem voorkomt dat uitheemse, invasieve zeediersoorten onbedoeld in zee terechtkomen.   

puerto morelos national park, Mu Koh Angthong National Marine Park,Ko Samui

Geavanceerde afvalverwerking

Door de jaren heen hebben we steeds uit onszelf stappen gezet om onze schepen uit te rusten met geavanceerde faciliteiten om afval te beheren en te recylen. Het afval wordt volgens de verantwoorde milieutechnische principes van de CLIA (Cruise Lines International Association) beheerd en voldoet aan de Maritime Pollution eisen in het Internationale Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.

Alle groente-en fruitafval, recycleerbare wegwerpmaterialen als plastic, metaal, papier en glas worden verzameld om vervolgens gesorteerd te worden door speciaal hiervoor opgeleide bemanningsleden. Vuilnis wordt gecompacteerd, gescheiden of verbrand en overig afval wordt zorgvuldig bewaard en afgegeven aan de hiertoe bestemde faciliteiten in de haven.  
  
Wij leiden personeel op, niet alleen om afval te scheiden, maar ook om elk bemanningslid het belang in te laten zien van goed afvalbeheer. Bescherming van het milieu dragen wij hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat onze bemanningsleden steeds worden bijgeschoold, zodat wij aan de hoogste standaard kunnen blijven voldoen. 
  
Aangezien wij meer dan twee miljoen gasten ontvangen aan boord van onze schepen, is het beheer van vast afval van groot belang voor ons, waarbij afvalproducten tot een minimum worden beperkt, hergebruikt en gerecycled. Onze schepen zijn uitgerust met een uitgebreid en weldoordacht systeem om afval dat over het hele schip of aan wal wordt geproduceerd te beheren en elk schip heeft een afvalplan dat aangeeft hoe elk type afval aan boord wordt verwerkt. 
  
Elk schip binnen onze vloot heeft een Milieu Manager die erop toeziet dat het Milieuplan correct wordt uitgevoerd en dat de regels ten aanzien van de milieu-eisen in acht worden genomen. Het is de taak van deze Manager om de bemanning de regels aan te leren over de manier waarop er aan boord met afval omgegaan dient te worden.  

technician, MSC Cruises,Ship

Geen plastic voor eenmalig gebruik

Met het Reductie van Plastic programma rondt MSC het pakket van maatregelen af waarmee een definitief einde komt aan het gebruik van een groot aantal plastic goederen op het schip en aan wal, die vervangen worden door milieuvriendelijke oplossingen.
Om te beginnen heeft MSC alle plastic rietjes vervangen door 100% afbreekbare en biologisch afbreekbare substituten. Daarbij worden drankjes niet langer automatisch geserveerd met een rietje. Gasten die daar toch prijs op stellen, kunnen kiezen uit een aantal milieuvriendelijke opties. 
  
MSC Cruises werkt met een groot aantal internationale en lokale leveranciers in gebieden waar de schepen komen, die milieuvriendelijke alternatieven leveren die gemaakt zijn van 100% biologisch afbreekbare harsen of bestaan uit hernieuwbare bronnen als polymelkzuur, gewonnen uit maïs of suiker, bamboe, papier of andere organische materialen. Daarbij werkt het bedrijf ook actief samen met leveranciers in alle lagen van het leveringsproces om plastic voor eenmalig gebruik waar mogelijk niet langer toe te passen in de productie en de verpakking. 
  
Dit is een doorlopend proces, dus al is de technologie op dit moment nog niet zover dat alle plastic vervangen kan worden, MSC Cruises zorgt er wel voor dat alle wegwerpartikelen van plastic die nu nog aanwezig zijn, zorgvuldig worden gerecycled.    

Eliminating single-use plastics | MSC Cruises

Nieuwe technieken en oplossingen onderzoeken

Wij leveren doorlopend inspanningen voor het milieu en zullen nieuwe oplossingen blijven onderzoeken en ontwikkelen voor onze toekomstige – en bestaande- schepen en zullen onze vloot van nog meer innovatieve oplossingen voorzien om een zo laag mogelijke impact te hebben op onze leefomgeving.

 

Sommige toekomstige schepen zullen varen op natuurlijk vloeibaar gas (LNG- Liquefied Natural Gas). In vergelijking tot de standaard diesel die normaliter op zee wordt gebruikt, stoot LNG 99% minder zwaveloxide uit en 85% minder stikstofoxide. Het haalt ook het overgrote deel fijnstof uit het uitlaatsysteem. Het haalt ook andere kleine deeltjes uit de uitlaatgassen en vermindert ook CO2 uitstoot met 20% ten opzichte van bestaande brandstof die op zee wordt gebruikt. 
   
Het eerste schip van ons dat op LNG, MSC Europa, vaart komt in 2022 in gebruik. Andere zullen volgen in 2023, 2024, 2025 en 2027.  
  
Ondanks al zijn voordelen, is het op dit moment wereldwijd slechts in een handvol havens mogelijk om LNG te bunkeren. Wij blijven echter achter het gebruik van deze innovatieve brandstof staan, in het volste vertrouwen dat de uitdagingen waar wij bij de aanlevering voor staan, opgelost zullen worden. 
  
Hoewel wij geloven dat LNG een van de belangrijkste elementen is die ons helpen om de impact van de cruise-industrie op het milieu te verlagen, denken wij niet dat het de enige manier is. 
  
Daarbij zullen wij al onze toekomstige nieuwe schepen voorzien van installaties voor Selectieve Katalytische Reductie (SCR-Selective Caralytic Reduction). Deze SCR-technologie reduceert stikstofoxide (NOx) tot ongevaarlijk stikstof (N2) en water, via een geavanceerd uitlaatgascontrolesysteem. MSC Grandiosa is het eerste schip van ons dat uitgerust zal zijn met SCR-technologie. Ook alle volgende schepen zullen beschikken over deze technologie.

sea, MSC Cruises,Sea