01-01-0001

MSC CRUISES VERLENGT DE TIJDELIJKE STOPZETTING VAN HAAR CRUISE-ACTIVITEITEN IN NOORD-EUROPA

Hoofddorp, 2 juli 2020 - In het licht van de huidige situatie in verband met de ontwikkeling van de gezondheidspandemie, kondigde MSC Cruises vandaag de verlenging van de tijdelijke stopzetting van haar cruise-activiteiten in Noord-Europa aan, tot het einde van het huidige seizoen, betreffende cruises met vertrekken van 1 augustus tot en met 18 oktober 2020.

Tegelijkertijd overweegt MSC Cruises een mogelijke herstart in augustus met een verminderd aantal schepen in de Middellandse Zee. MSC Cruises verwacht op 15 juli aan te kunnen kondigen welke schepen en routes zullen varen in de Oostelijke en Westelijke Middellandse Zee vanaf augustus. Het uiteindelijke besluit is afhankelijk van de goedkeuring van een nieuw operationeel protocol dat is ontworpen op basis van richtlijnen die op regionaal niveau zijn opgesteld door de EU Healthy Gateways, een door de Europese Unie gefinancierde gezamenlijke aanpak, en het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid EMSA. Deze richtlijnen zijn onderhevig aan goedkeuring door de afzonderlijke autoriteiten en zullen de basis vormen van het nieuwe gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises dat de terugkeer van de scheepsoperaties tijdens deze zomer van een geselecteerd aantal MSC schepen in de Middellandse Zee ondersteunt.

MSC Cruises zal meer details aankondigen wanneer zij de officiële goedkeuring hebben ontvangen van het nieuwe operationele protocol.

Gasten die een cruise in Noord-Europa hebben geboekt, ontvangen een voucher waarbij ze de mogelijkheid hebben om het bedrag dat voor de geannuleerde cruise aan MSC Cruises is betaald, over te zetten naar een toekomstige cruise naar keuze - op elk schip, voor elk vaarroute- met uiterlijk vertrek 31 december 2021. 

MSC Cruises kondigde eerder de verlenging aan van de tijdelijke stopzetting van cruise-activiteiten vanuit de Verenigde Staten en in het Caribisch gebied tot en met 15 september 2020. Voor deze schepen heeft de MSC Cruises aangegeven dat ze pas weer in dienst zullen treden als de nodige goedkeuringen zijn ontvangen van de relevante lokale en nationale autoriteiten in de Verenigde Staten evenals van de regio waar de schepen zullen opereren.