15-06-2023

De Cruise Divisie van MSC GROUP en Gasum werken samen op het vlak van LNG en hernieuwbare E-LNG om de doelstelling tegen 2050 netto nul broeikasgasuitstoot te bereiken

Geneve, Zwitserland, 15 juni 2023 - De Cruise Divisie van MSC Group en Gasum hebben een langetermijnovereenkomst getekend voor de levering van LNG voor het nieuwe vlaggenschip van MSC Cruises, MSC Euribia, evenals een intentieverklaring met als doel samen te werken aan de levering van synthetische e-LNG gemaakt van hernieuwbare energie.  Dit alles in het kader van de strategie van de Cruise Divisie om netto nul uitstoot van broeikasgassen van haar maritieme activiteiten te bereiken tegen 2050.

MSC Cruises, 's werelds op twee na grootste cruise-operator, en het Scandinavische energiebedrijf Gasum hebben een intentieverklaring (Letter of Intent, LOI) getekend voor een baanbrekende samenwerking die erop gericht is MSC toegang te geven tot vloeibaar synthetisch gas, of e-LNG, dat wordt geproduceerd op basis van waterstof, dat ontstaat door hydrolyse met hernieuwbare energie en afgevangen CO2. Gasum en MSC Cruises ontwikkelen samen een werkbare roadmap voor het terugdringen van de uitstoot van MSC's cruise-activiteiten met grote volumes van enkele duizenden tonnen e-LNG vanaf 2026.

De bedrijven tekenden ook een langetermijnovereenkomst voor de levering van vloeibaar aardgas, LNG, aan MSC's nieuwe vlaggenschip MSC Euribia. Met deze overeenkomst ondersteunt Gasum MSC Cruises in het terugdringen van emissies door het onmiddellijke gebruik van LNG.

Het gebruik van LNG verwijdert bijna alle zwaveloxide- en deeltjesemissies, vermindert de uitstoot van stikstofoxide aanzienlijk en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk. Bovendien kan MSC Cruises dankzij de LNG-technologie aan boord op elk moment overschakelen op volledig hernieuwbaar vloeibaar biogas (bio-LNG) of synthetisch gas (e-LNG) om broeikasgasemissiereducties tot 100 procent te bereiken.

MSC Euribia toonde onlangs aan dat emissieneutraal cruisen vandaag al mogelijk is door te varen met de allereerste netto nul broeikasgasuitstoot cruisereis die profiteerde van de uitstootvermindering door vloeibaar biogas ingekocht door Gasum. Het schip reisde vier dagen lang van Saint-Nazaire in Frankrijk naar Kopenhagen in Denemarken en maakte gebruik van bio-LNG in massabalans, de meest milieuefficiënte methode om de voordelen van hernieuwbaar biogas te benutten.  MSC Cruises kocht meer dan 400 ton bio-LNG van Gasum om haar engagement te tonen voor de inzet van drop-in hernieuwbare brandstoffen en energietransitie maatregelen voor de baanbrekende netto nul gasuitstoot reis.  De cruisemaatschappij is de eerste exploitant van oceaancruises die bio-LNG koopt als brandstofbron die een aanzienlijke vermindering van de uitstoot gedurende de hele levenscyclus mogelijk maakt.

Linden Coppell, Vice President Sustainability and ESG bij MSC Cruises, zei: "We zijn verheugd om samen te werken met Gasum op onze reis naar netto nul uitstoot van broeikasgassen. Het veiligstellen van een betrouwbare aanvoer van LNG en e-LNG is van cruciaal belang voor onze decarbonisatie-inspanningen, en de LOI en langetermijnovereenkomst die we vandaag hebben aangekondigd zijn belangrijke stappen op die reis. Door samen te werken met Gasum krijgen we toegang tot nieuwe en schonere brandstoffen die nodig zijn om net zero varen werkelijkheid te maken. We hebben meer leveranciers zoals Gasum nodig om onze industrie te ondersteunen met haar milieudoelstellingen. Wij staan klaar om meer van deze nieuwe brandstoffen te kopen."

Mika Wiljanen, CEO van Gasum, verklaarde: "Als leverancier van alternatieve brandstoffen die zich toelegt op de energietransitie, is Gasum er trots op MSC Cruises, een belangrijke maritieme speler, te kunnen ondersteunen in hun streven om de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verbeteren. Tegelijkertijd steunt MSC Cruises de ontwikkeling van de meest veelbelovende alternatieve brandstof door aan te tonen dat er vraag naar is. Deze LOI voor e-LNG is een mijlpaal voor de scheepvaartindustrie omdat het aantoont dat e-LNG binnen korte tijd beschikbaar zal zijn voor de maritieme transportsector. We zijn ook erg blij met de LNG-leveringsovereenkomst voor de lange termijn, die volgens ons het begin is van een langdurige samenwerking."

 

Wat is e-LNG of synthetisch gas?

 

E-LNG-gas kan synthetisch worden geproduceerd via het Power-to-Gas-proces. Eerst wordt waterstof geproduceerd uit water met behulp van hernieuwbare elektriciteit, bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. De geproduceerde waterstof kan vervolgens verder worden verwerkt tot methaan door niet-fossiele koolstofdioxide toe te voegen die wordt verkregen door koolstofafvang.

Het resulterende synthetische hernieuwbare methaangas is volledig uitwisselbaar met aardgas en biogas. Wanneer het vloeibaar wordt gemaakt, is het ook volledig uitwisselbaar met LNG en vloeibaar gemaakt biogas. Dit betekent dat het kan worden getransporteerd via reeds bestaande infrastructuur - vrachtwagens, schepen, pijpleidingen - en ook via de bestaande gasnetten.

Het betekent ook dat synthetisch gas direct kan worden gebruikt in de dual fuel-motoren aan boord die momenteel op aardgas, biogas, LNG of vloeibaar biogas lopen in elke verhouding. Er zijn geen extra investeringen in nieuwe apparatuur of aanpassingen nodig.

In tegenstelling tot alternatieve brandstoffen zoals ammoniak of methanol, die zich nog in een ontwikkelingsstadium bevinden, zowel wat betreft productie als infrastructuur, is synthetisch gas, of e-LNG, een concreet pad naar het koolstofvrij maken van zowel maritiem transport als transport over land in de komende jaren.

Het strategische doel van Gasum is om tegen 2027 jaarlijks zeven terawattuur (7 TWh) hernieuwbaar gas op de markt te brengen. Het bereiken van dit doel zou een jaarlijkse gecumuleerde kooldioxidereductie van 1,8 miljoen ton betekenen voor de klanten van Gasum.