BEDANKT

Geachte heer mevrouw,

Bedankt voor het indienen van een verzoek van een betrokkene.

We zullen de inhoud van uw verzoek controleren om er zeker van te zijn dat het geldig is en dat we alle benodigde informatie hebben om door te gaan. Als er informatie ontbreekt, behouden we ons het recht voor om contact met u op te nemen via het e-mailadres / telefoonnummer dat u op het formulier heeft aangegeven.

Verzoeken van betrokkenen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de betrokkenen binnen het materiële en territoriale toepassingsgebied van de verordening vallen. We streven ernaar om verzoeken van betrokkenen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek te verwerken. In uitzonderlijke omstandigheden kan die periode indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.

Met vriendelijke groet, MSC Cruises Data Protection Team