Nieuws

MSC GRANDIOSA VERTEGENWOORDIGT EEN STAP VOORUIT IN MSC CRUISES' DUURZAME VERBINTENIS VOOR MILIEUBEHEER

17-10-2019

Hoofddorp, 17 oktober 2019 - MSC Cruises 'nieuwste en meest innovatieve schip zal op 31 oktober 2019 in de vaart worden genomen en zal twee nieuwe  belangrijke milieu-ontwikkelingen aan boord introduceren als aanvulling op een breed scala van bestaande toonaangevende- geavanceerde milieutechnologieën in de gehele vloot van het bedrijf: een ultramodern Selective Catalytic Reduction (SCR) en het geavanceerde AWT-systeem (Advanced Wastewater Treatment).

 

MSC Grandiosa, welke op 4 november 2019 in Rotterdam zal aanmeren en op 9 november in Hamburg gedoopt wordt door Sophia Loren, heeft een SCR-systeem  dat helpt stikstofoxide met 90 procent te verminderen door middel van geavanceerde actieve emissiecontroletechnologie. Stikstofoxide van de motor wordt geleid door een katalysator - een apparaat met hoge dichtheid gemaakt van edele metalen - en zet het om in stikstof en water, beide onschadelijke verbindingen.

 

Het schip zal ook worden uitgerust met een " next- level" AWT-systeem . Door zeer fijne filtratie ondergaat het afvalwater van de MSC Grandiosa een uitgebreid zuiveringsproces waarbij water wordt getransformeerd naar bijna-tapwaterkwaliteit. Het systeem voldoet aan de zogenaamde ‘Baltic Standard’ en behandelt het afvalwater volgens een hogere norm dan de meeste afvalnormen in steden over de hele wereld.

 

Het vlaggenschip houdt zich aan de strengste milieunormen ter wereld die zijn vastgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), Hierdoor kan MSC Grandiosa ook worden gecertificeerd om te werken in beschermde omgevingen zoals de Baltische Zee en Alaska.

 

MSC Grandiosa zal ook worden uitgerust met walstroom die cruiseschepen verbindt terwijl ze aangemeerd liggen op het lokale stroomnet van een haven om de luchtemissies van het schip in de haven verder te verminderen. Dit is een functie die breed beschikbaar is in de hele vloot van MSC Cruises en sinds 2017 standaard voor alle nieuw te bouwen schepen van MSC Cruises.

 

Deze nieuwe functies dragen bij aan andere effectieve milieutechnologieën die op het schip en in de vloot van het bedrijf worden ingezet om de impact op het milieu te minimaliseren en continu te verminderen, waaronder: geavanceerde hybride uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) die zwaveloxide uit scheepsemissies verwijdert; geavanceerd afvalbeheer en afvalwaterzuiveringssystemen; ballast waterbehandelingssystemen; nieuwste technologische systemen voor het voorkomen van olielekkingen uit machineruimten en verschillende geavanceerde energie-efficiëntieverbeteringen - van warmteterugwinningssystemen tot LED-verlichting.

 

Momenteel is de MSC Grandiosa en 10 andere schepen in de MSC Cruises-vloot van 17 schepen uitgerust voor schonere emissies met hybride EGCS 'die 98 procent zwaveldioxide uit de uitlaatgassen van een schip verwijderen. De zes andere schepen uit de vloot zullen tegen het einde van 2021 worden uitgerust met de technologie en tot dan vertrouwen op het gebruik van zwavelarme brandstoffen om altijd volledig te voldoen aan de strengste bestaande en nieuwe maritieme voorschriften.

 

MSC Grandiosa, is het derde schip uit de Meraviglia- klasse die deel uitmaakt van de vloot van MSC Cruises en de eerste van drie Meraviglia-Plus schepen. Het wordt het vijfde nieuwe schip van MSC Cruises welke in de afgelopen 30 maanden in gebruik zijn genomen en is onderdeel van een ongekend plan om 17 zeer innovatieve en milieuvriendelijke cruiseschepen te bouwen tussen 2017 en 2027.