Algemene transportvoorwaarden van de vervoerder

Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden
Vervoersvoorwaarden

In deze vervoersvoorwaarden worden de bepalingen uiteengezet die de relatie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de passagier en de Vervoerder bepalen en zijn BINDEND VOOR DE PARTIJEN. De passagier is een passagecontract aangegaan met een organisator en deze voorwaarden werden opgenomen in de overeenkomst van de passagier met de organisator. Deze algemene transportvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer het schip als drijvend hotel wordt gebruikt ongeacht het feit of er een passagecontract is en ongeacht het feit of er een overtocht is of niet.
 
Gelieve de transportvoorwaarden die uw rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen om vorderingen in te dienen tegen de Vervoerder, bedienden en/of vertegenwoordigers beschrijven, aandachtig te lezen. De aansprakelijkheid van de Vervoerder is beperkt zoals vermeld in clausules 22 en 23.

Algemene transportvoorwaarden van de vervoerder