26-11-2020

MSC CRUISES VERVOLGT REIS NAAR DUURZAAM LEIDERSCHAP MET NAMEPA'S 2020 “MARINE ENVIRONMENT PROTECTION AWARD” EN DE PUBLICATIE VAN HET “2019 SUSTAINABILITY REPORT”

De North American Marine Environment Protection Association wijst  MSC Cruises aan als winnaar binnen de categorie Maritime Industry tijdens de 2020 Marine Environment Protection Awards verkiezing.

Genève, Zwitserland, 30 november 2020 - Het toonaangevende duurzaamheidsprogramma van MSC Cruises is erkend door de North American Marine Environment Protection Association (NAMEPA) 2020 Marine Environment Protection Awards en is beloond met een winnende award voor de categorie ‘Maritime Industry’. Dit is een erkenning van het veelzijdige milieuwerk van MSC Cruises en drie belangrijke mijlpalen op het gebied van duurzaamheid die in 2019 zijn bereikt: de start van de bouw van MSC World Europa, de eerste van de negen nieuwste generatie LNG-aangedreven schepen die het komende decennium toetreden tot de vloot van MSC Cruises; het herstel van het Ocean Cay MSC Marine Reserve in de Bahama's in de oorspronkelijke, ongerepte staat; en de belangrijke stappen die zijn genomen om plastic artikelen voor eenmalig gebruik uit te faseren.

Tegelijkertijd publiceerde MSC Cruises onlangs haar 2019 Sustainability Report, voortbouwend op de lange termijn ambities.  Het rapport belicht de visie van MSC Cruises om een leider te worden op het gebied van duurzaamheid in de wereldwijde maritieme industrie. Daarnaast schetst het een pad naar een duurzame toekomst en hoe deze steeds vollediger wordt omarmd. Ten slotte geeft het een samenvatting van de belangrijkste mijlpalen op het gebied van duurzaamheid die in het afgelopen jaar zijn bereikt.

Het duurzaamheidsprogramma van MSC Cruises is gebaseerd op vier belangrijke pijlers: “Planet, People, Place en Procurement”. Dit vertaalt zich in een streven om de milieuprestaties van de vloot continu te verbeteren; de zorgen voor alle medewerkers en bevordering van diversiteit en betrokkenheid; ervoor te zorgen dat de impact op de mensen die wonen en werken in de kustregio’s, die door MSC Cruises worden aangedaan, positief blijft; en het verantwoord inkopen van producten en diensten.

Significante prestaties op het gebied van duurzaamheid in 2019 voor MSC Cruises zijn onder meer:

De start van de bouw van de MSC World Europa, het eerste LNG-aangedreven schip van MSC Cruises met aanzienlijk verminderde emissies.

De opening van Ocean Cay MSC Marine Reserve in de Bahama's, omgetoverd van een voormalige zandwinlocatie tot een bestemming met een volledige focus op duurzaamheid. MSC Cruises werkt nu aan de oprichting van een koraalkwekerij en een maritiem laboratorium op het eiland ter ondersteuning van de ontwikkeling van de flora en fauna op het eiland. Na voltooiing zullen deze twee projecten een centraal onderdeel worden van de beleving van de gasten die het eiland bezoeken.

• Dit jaar zijn de inspanningen van de nieuw gelanceerde MSC Foundation een belangrijk middel geworden om de liefdadigheidsinspanningen van MSC Cruises over te brengen en om de relaties met de gemeenschappen die MSC Cruises bezoekt verder te versterken. Tijdens de orkaan Dorian op de Bahama's in augustus en september bood MSC humanitaire hulp door meer dan 250 containers met goederen af te leveren, waaronder water, rijst, generatoren en bouwmaterialen.

• Naarmate het bedrijf groeide in 2019, nam ook het aantal en de diversiteit van de werknemers bij MSC Cruises toe. Meer dan 8.000 mannen en vrouwen zijn in 2019 zijn toegetreden de MSC Cruises-familie, met een totaal van 124 nationaliteiten. Duurzaamheid betekent niet alleen het milieu beschermen, maar ook de mensen ondersteunen die met MSC Cruises samenwerken en ervoor kiezen om met haar te reizen, evenals de gemeenschappen en plaatsen die de schepen bezoeken en waarmee MSC Cruises zakendoet.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman van MSC Cruises, zei: “We zijn vereerd met deze onderscheiding, hetgeen een erkenning is voor onze voortdurende inspanningen om een toekomst met zero-impact te omarmen. Als bedrijf zetten we ons ondubbelzinnig in voor de bescherming van het milieu, voor de de gemeenschappen die we bezoeken en voor al onze medewerkers. Onze langetermijnvisie is om een leider op het gebied van duurzaamheid te worden binnen de maritieme sector. We doen dit door voortdurend maatregelen te nemen om de impact van onze vloot op het milieu te verminderen en door te investeren in de versnelde ontwikkeling van de volgende generatie milieutechnologieën en -oplossingen. "

Voordat ze in dienst worden genomen, zijn de nieuwgebouwde schepen van MSC Cruises uitgerust met enkele van de nieuwste milieutechnologieën en -oplossingen die beschikbaar zijn om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren. Deze systemen worden tijdens de hele levensduur van het schip regelmatig gemoderniseerd en zelfs tijdens regulier onderhoud in het droogdok vervangen door nieuwere oplossingen.

In het geval van luchtemissies wordt er gebruik gemaakt van hybride uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) en selectieve katalytische reductiesystemen (SCR) om zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof op het uitlaatpunt te minimaliseren. Alle schepen die vanaf 2017 zijn en worden opgeleverd, zijn ook uitgerust met walstroom mogelijkheden om aan te sluiten op lokale elektriciteitsnetten terwijl ze aan de kade liggen. Dit resulteert in een sterke vermindering van de luchtemissies als het schip in de haven ligt.

Wat betreft afvalwaterbeheer zijn de schepen van MSC Cruises uitgerust met geavanceerde behandelingssystemen die vuil water omzetten in water van bijna kraanwaterkwaliteit, ballastwaterbehandelingssystemen en zoetwaterproductie-installaties die voldoende drinkwater kunnen produceren om aan de behoeften van het schip te voldoen.

MSC Cruises-schepen bevatten ook enkele van de nieuwste energie-efficiënte oplossingen om het brandstofverbruik te verminderen. Dit omvat het uitgebreide gebruik van LED-verlichting, slimme verwarmings-, ventilatie- en airconditioning (HVAC) -systemen en warmteterugwinningslussen, om er slechts enkele voorbeelden te noemen. MSC Cruises heeft een ambitieuze doelstelling, namelijk van een brandstofbesparing van 2,5% op jaarbasis, met als doel de prestaties te verbeteren en een aanzienlijke vermindering van de luchtemissies te realiseren.

MSC Cruises bereidt zich voor om de MSC Virtuosa en de MSC Seashore in de eerste helft van 2021 in ontvangst te nemen. Beide schepen zullen beschikken over de reeks milieutechnologieën en -oplossingen die hierboven zijn beschreven en zullen tot de groenste en meest efficiënte cruiseschepen van de vloot behoren.

In 2022 zal MSC Cruises de MSC World Europa in ontvangst nemen, de eerste van de negen nieuwste generatie op LNG aangedreven schepen, die in het komende decennium de vloot zullen versterken. LNG is de schoonste brandstof die momenteel beschikbaar is voor de scheepvaart. In vergelijking met standaard scheepsbrandstof realiseert LNG substantiële luchtemissiereducties in termen van SOx, NOx, fijnstof en kooldioxide (CO2).

De MSC World Europa zal ook beschikken over een nieuw systeem van 50 kilowatt, dat gebruikmaakt van SOFC-technologie (solid oxide fuel cell) die LNG gebruiken, om elektriciteit en warmte aan boord te produceren. Dit biedt de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 30% te verminderen in vergelijking met conventionele LNG-motoren, zonder uitstoot van NOx, SOx of fijne deeltjes. Daarnaast biedt het ook het voordeel dat het in staat is om werkzaam te zijn in combinatie met andere opkomende koolstofarme brandstoffen zoals methanol, ammoniak en waterstof.

MSC Cruises kondigde in juli van dit jaar ook aan, dat het zou investeren in de Palumbo Shipyard in Malta om het mogelijk te voorzien van de modernste technologie, om het onderhoud van LNG-aangedreven schepen in de Middellandse Zee mogelijk te maken.

In het geval van broeikasgasemissies, in lijn met de visie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor het koolstofvrij maken van de maritieme sector, is het doel van MSC Cruises om de koolstofintensiteit van haar vloot tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 2008. Nu we al een verbetering van 28% hebben behaald, is onze doelstelling om de komende tien jaar nog eens 12% te halen.

Linden Coppell, MSC Cruises 'Sustainability Director, merkte op: “Ons 2019 Sustainability Report bevestigt onze prioriteiten en acties, niet in de laatste plaats ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie van de scheepvaartindustrie, en plaatst duurzaamheid stevig in het kloppende hart van ons bedrijf. We kijken ernaar uit om de doelstellingen te implementeren en de reis van MSC Cruises naar leiderschap op het gebied van duurzaamheid in de wereldwijde maritieme industrie voort te zetten. "

In ditzelfde jaar erkende de wereldwijde maritieme industrie ook de langdurige inspanningen van MSC Cruises op het gebied van duurzaamheid door toekenning van de ‘Greenest Shipowner of the Year’ Neptune Award 2019, tijdens een ceremonie op het Global Sustainable Shipping and Ports Forum in Kopenhagen. In 2020 ontving MSC Cruises naast de NAMEPA-erkenning ook de Porthole Reader's Choice Award voor de meest milieuvriendelijke cruiserederij.

De heer Vago concludeerde: “Bij MSC Cruises is onze prioriteit de zee en de oceanen. En als familiebedrijf hebben we altijd prioriteit gegeven aan de lange termijn boven korte termijn overwegingen. Ondanks de uitdagingen waarmee onze branche momenteel wordt geconfronteerd, blijven onze ogen gericht op onze milieuambities op de lange termijn.”