20-06-2024

MSC Cruises publiceert haar Duurzaamheidsrapport 2023

 

  • MSC Cruises heeft vandaag haar 2023 Duurzaamheidsrapport gepubliceerd met een prestatieoverzicht van de periode van 12 maanden op het gebied van milieu, sociaal en bestuur.

Genève, Zwitserland, 20 juni 2024 - MSC Cruises heeft vandaag haar Duurzaamheidsrapport 2023 gepubliceerd, met een evaluatie van de prestaties op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance in het jaar 2023. Het rapport bevat ook informatie over het zusterbedrijf van de rederij en het luxe reismerk Explora Journeys, dat vorig jaar EXPLORA I lanceerde, het eerste van zes schepen in haar vloot. Gedetailleerde databestanden zijn eveneens opgenomen met informatie over operaties, emissies, water, afval, personeelsbestand en genderverdeling.

 

Pierfrancesco Vago, Uitvoerend Voorzitter van de Cruise Divisie van MSC Group, zei: "We zijn in 2019 gestart met de publicatie van ons jaarlijks Duurzaamheidsrapport, waardoor dit ons vijfde rapport is. Gedurende die tijd is onze toewijding om onze doelen te bereiken even sterk gebleven. Onze benadering van milieukwesties, sociale aspecten en governance is steeds geavanceerder geworden, omdat we meer manieren hebben toegepast om onze activiteiten op een dynamische manier te beheren. Dit weerspiegelt onze passie om niet alleen aan de verwachtingen van belanghebbenden te voldoen en door een complex regelgevend landschap te navigeren, maar ook om betekenisvolle, meetbare veranderingen teweeg te brengen die een langdurige positieve impact hebben op onze gasten, onze medewerkers en onze planeet."

 

"We blijven volledig toegewijd aan ons doel van netto nul broeikasgasemissies tegen 2050, in lijn met de strategie van de IMO (International Maritime Organization). Het bereiken van netto nul emissies kan echter niet alleen worden gerealiseerd. We blijven uitgebreid samenwerken met onze nauwe partners, waaronder scheepswerven, technologieproviders, brandstofleveranciers en vele anderen. Ik ben blij met de vooruitgang die we als industrie boeken. We blijven pleiten voor regelgeving die eerlijk is en onze industrie niet discrimineert."

 

Highlights van de activiteiten van MSC Cruises in 2023 zijn onder andere:

- De CO2-intensiteit van de vloot verbeterde met 6,5 procent ten opzichte van 2022, wat neerkomt op een daling van 37,8 procent sinds 2008. Deze vooruitgang brengt ons op koers om het doel van de IMO te bereiken om vóór de deadline van 2030 een vermindering van 40 procent van de CO2-intensiteit te realiseren.

- Het tweede LNG-aangedreven schip, MSC Euribia, werd gelanceerd en behaalde netto nul broeikasgasemissies (GHG) tijdens een reis van Frankrijk naar Denemarken. MSC Cruises blijft zich inzetten voor LNG als een cruciale fase in de decarbonisatie van de scheepvaart. Fossiel LNG biedt een onmiddellijke vermindering van broeikasgasemissies vergeleken met conventionele mariene brandstoffen en een directe route naar hernieuwbare alternatieven zoals bio-LNG en synthetisch hernieuwbaar LNG.

- Succesvolle verbindingen met walstroom, in totaal 44 voor de schepen van de rederij in acht havens in Noorwegen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Malta. Walstroom speelt een belangrijke rol in onze strategie om emissies te verlagen, omdat dit onze schepen in staat stelt om aan te sluiten op het elektriciteitsnet van een haven tijdens het afmeren en de motoren van het schip uit te schakelen om directe emissies te elimineren wanneer het in de haven ligt. Het doel voor het einde van 2024 is 220 aansluitingen en we zijn volledig toegewijd om walstroom te gebruiken in elke haven waar het beschikbaar is. 

- Het beheer van zoetwater voorzag in 87,2 procent van de behoeften aan boord van de vloot - meer dan 6,4 miljoen kubieke meter - door middel van ontzilting. Het efficiënter gebruik van water resulteerde in een vermindering van het waterverbruik aan boord van 226 liter per gast per dag in 2022 naar 187 liter per gast per dag in 2023, een daling van 17,2 procent.

- Samenwerking met natuurintelligentie en milieudeskundigen van NatureMetrics om zeewatermonsters van drie schepen te analyseren, waarbij meer dan 4.000 verschillende diersoorten werden geïdentificeerd met behulp van DNA-identificatietechnieken. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan de wetenschappelijke gemeenschap. Het project heeft een wereldwijde reikwijdte, waarbij de gegevens bijdragen aan de eBioAtlas, een mondiaal programma van NatureMetrics en de IUCN. 

 

Het rapport laat ook zien dat de vloot van MSC Cruises, bestaande uit 22 schepen, in 2023 4.081.393 gasten vervoerde, 385 reisroutes aflegde naar 102 landen wereldwijd en 2.150 excursies aan wal aanbood. 

 

Het personeelsbestand telde 49.874 werknemers, afkomstig uit 144 verschillende nationaliteiten, met 18.866 nieuwe aanwervingen van bemanningsleden gedurende het jaar. In 2023 werd een nieuw pakket aan initiatieven voor de bemanning geïntroduceerd, met verhoogde salarissen, verbeterde personeelsrotatie en meer training.